Skąd fascynacja Żydami?

Preludium

Nasza fascynacja kulturą Żydowską rozpoczęła się gdy wzięliśmy w 2009 r. udział w Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, który bazował na spotkaniu czterech kultur, które przez wieki pozostawały w silnych relacjach: niemieckiej, rosyjskiej, polskiej i właśnie Żydowskiej. Kultura semicka była dla nas wówczas najbardziej odległą i egzotyczną, zafascynowała nas jej odmienność od pozostałych. Niestety był to ostatni rok, w którym zorganizowano festiwal, więc nie mieliśmy więcej okazji w nim uczestniczyć, to jednak w żaden sposób nie osłabiło naszego zainteresowania kulturą Żydowską.

Festiwal Kultury Żydowskiej

Zainteresowani kulturą Żydowską poszukiwaliśmy wydarzeń z nią związanych i tak trafiliśmy na festiwal kultury Żydowskiej w Krakowie: „Szalom na Szerokiej”, to właśnie pod wpływem tego wydarzenia i osób, które tam spotkaliśmy postanowiliśmy stworzyć portal, który będzie opowiadał o historii i tradycji Żydów, przez pryzmat ich sztuki i literatury. Jest zatem nasz portal swoistą podróżą po historii Żydów w Polsce i na świecie, podróżą, która wyraża się w szeroko rozumianych dziełach sztuki.

Historia Żydów to nie tylko Holocaust

W wielu przypadkach ludzie, gdy myślą o Żydach, myślą przede wszystkim o tragicznych czasach, jakimi była II Wojna Światowa, która doprowadziła do eksterminacji Żydów na dużą skalę. Jednak historia Semitów jest o wiele dłuższa i co trzeba jasno powiedzieć trwa nadal. My chcemy pokazać sztukę, która łączy się z tymi najdawniejszymi, jeszcze biblijnymi dziejami narodu Żydowskiego, które wpłynęły na tradycję i kulturę, chcemy także przedstawiać współczesną sztukę związaną z Żydami, zarówno przez nich tworzoną, jak i tworzoną o nich. Wizerunek Żyda w literaturze i sztuce to kolejny aspekt, który nas interesuje.

Streszczając w jednym zdaniu odpowiedź na pytanie: „skąd fascynacja Żydami?”, należy powiedzieć, że tysiące lat istnienia narodu, który nierozerwalnie utożsamiany jest z religią, zawiłości losów jakie go spotkały i kulturowa odmienność – sprawiają, że sztuka i literatury semicka jest dla nas fascynująca i pociągająca.