Muzyka żydowska

przez Super User
Odsłony: 984

Muzyka z tradycją czterech tysiącleci

Mówiąc o muzyce żydowskiej należy uświadomić sobie, że jej korzenie sięgają okresu 2 000 lat p. n. e., kiedy to pojawiły się wzmianki dotyczącej tej muzyki. Z Biblii oraz staroegipskich fresków można wysnuć wniosek, że naród żydowski już w tych wczesnych wiekach tworzył muzykę instrumentalną, znali bowiem ówcześni Żydzi ponad 30 instrumentów, w tym między innymi: cymbały, kitarę, lirę, harfę czy różnego rodzaju instrumenty dęte. Mimo tak rozwiniętego instrumentarium muzycznego, dominowała wówczas muzyka wokalna. Muzyka służyła do uświetniania uroczystości, świąt narodowych i rodzinnych oraz obrzędów religijnych.

 

Tym co zmieniło zupełnie obraz muzyki żydowskiej było zburzenie Drugiej Świątyni w Jerozolimie i diaspora żydowska, która rozpoczęła się w 70 r. n. e. W tym okresie obowiązywał zakaz uprawiania muzyki instrumentalnej. Nastąpił wówczas ogromny rozwój muzyki wokalnej, która poddawała się wpływom muzyki narodowej, krajów, w których żyli Żydzi. Rosła popularność kantorów, którzy zajmowali się nie tylko śpiewem, ale komponowali i tworzyli opracowania muzyki liturgicznej. W okresie międzywojennym już tylko ortodoksyjni Żydzi przestrzegali zakazu stosowania instrumentów muzycznych. Na ziemiach polskich działali wówczas dwaj znani kantorzy, których występom akompaniowały nie tylko instrumenty, ale nawet 120 osobowy chór, mowa tutaj o kantorach Wielkiej Synagogi na Tłomackiem: G. Sirocie, M. Kusewickim, P. Szermanie.

 

W żydowskiej muzyce ludowej również można odnaleźć liczne odniesienia do muzyki kraju na terenie, którego przebywała diaspora. Są one bardzo różnorodne tematycznie, od pieśni historycznych, miłosnych, przez żołnierskie i rzemieślnicze aż po kołysanki i piosenki powstające z gettach podczas II wojny światowej. Wykonawcami muzyki ludowej były klezmerskie kapelę. Znani kompozytorzy, którzy wprowadzali wątki muzyki ludowej do muzyki artystycznej, to . E. Blocha, M. Brucha, M. Castelnuovo-Tedesco, P. Dessaua, A. Schönberga. Muzyka ta została szczególnie spopularyzowana dzięki musicalowi „Skrzypek na dachu”.