Sztuka żydowska

przez Super User
Odsłony: 1024

Gdy splatają się sztuka i religia

Tak, jak nie da się oddzielić narodowości żydowskiej od judaizmu, tak nie da się zrozumieć sztuki żydowskiej zwłaszcza z początków jej istnienia, bez poznania zasad wiary religii Mojżeszowej. W okresie diaspory, aż do czasów renesansowych prym wiodła ortodoksyjna interpretacji Dekalogu, która zabraniała przedstawiania w sztuce ludzi i zwierząt. Zatem aż do XV wieku w sztuce żydowskiej można było spotkać jedynie ornamentykę roślinną, która dominowała w zdobieniach świątynnych oraz ozdobach przedmiotów użytkowych. W tym czasie wszystkie dziedziny życia podporządkowane były przepisom religijnym, nie inaczej było w przypadku sztuki. Od okresu renesansu obserwowane były przedstawienia związane z treścią Tory oraz religią żydowską, jednak aż do XIX wieku sztuka żydowska nie przestała być sztuką religijną. Choć czerpała ona z innych kultur to jednak nigdy sztuka tworzona przez Żydów nie była sprzeczna z zasadami wiary i estetyki kultu.

 

Sztuka, która porzuca ograniczenia

W XIX wieku w sztuce żydowskiej wiele się zmieniło, pojawiły się wówczas obrazy i rzeźby o tematyce związanej z życiem codziennym Żydów, popularne stało się malarstwo portretowe. Było również wśród Żydów wielu wybitnych impresjonistów, takich jak: M. Lieberman, czy C. Pissarro.

 

 

XX wiek to czas kolejnych przeobrażeń artyści żydowscy porzucili tematykę wyłącznie żydowską i zaczęli tworzyć dzieła odnoszące się do innych kultur, co jednak dla nich charakterystyczne, dzieła te nada obfitują w charakterystyczną dla kultury żydowskiej symbolikę. Wśród wybitnych twórców pochodzenia żydowskiego warto wymienić: Chagalla, Modigliani'ego i Lipchitz'a.