Antysemityzm reprezentuje postawę niechęci lub wrogości wobec Żydów. Zawierają się w tym prześladowania, dyskryminacja oraz poglądy uzasadniające takie działania. Dotyczy to również osób pochodzenia żydowskiego. W historii Polski największe prześladowania narodu żydowskiego miały miejsce u schyłku panowania rządów Rzeczpospolitej Obojga Narodów (Żydzi w zaborze rosyjskim) oraz w czasie okupacji hitlerowskiej (holokaust).

Do XIX wieku antysemityzm na świecie miał głównie podłoże religijne. Żydów przedstawiano jako wrogów Chrystusa, a nawet oskarżano ich o jego zamordowanie oraz dokonywanie rytualnych mordów religijnych. Generalnie niechęć wobec narodowości żydowskiej przejawiała się w dyskryminujących ich przepisach prawnych, pogromach, przymusowej chrystianizacji oraz wypędzaniu ludności żydowskiej z poszczególnych krajów – między innymi z Anglii, Francji, Hiszpanii, Portugalii oraz Rosji.

Innym źródłem antysemityzmu były również przesłanki polityczno-gospodarcze. Przejawiały się one w traktowaniu środowisk żydowskich jako realne zagrożenie oraz konkurencji w życiu ekonomicznym wielu państw (szczególnie europejskich). Większość ludzi oskarżało Żydów o spisek w celu przejęcia władzy nad światem. Wrogie postawy wobec społeczności żydowskiej potęgował rozpowszechniony pod koniec XIX wieku ruch syjonistyczny. Wówczas na terenie Niemiec i Austro-Węgier powstały pierwsze partie polityczne otwarcie głoszące treści antysemickie.

W Polsce w okresie międzywojennym antysemityzm miał ścisły związek z komunizmem oraz rzekomym monopolizowaniem życia gospodarczego przez Żydów. Po przejęciu władzy przez Adolfa Hitlera antysemityzm stał się jednym z głównych składników ideologii Trzeciej Rzeszy. Jej celem było „radykalne rozwiązanie kwestii żydowskiej”. Pod wpływem Niemców, żydożerstwo rozwijało się w innych europejskich krajach (Węgry, Rumunia, Czechosłowacja i ZSRR). Współcześnie antysemityzm jest potępiany przez społeczność międzynarodową, a do jego zwalczania od czasu Soboru Watykańskiego II, przyczynia się także Kościół katolicki.

Źródło: http://www.historiazydow.edu.pl/antysemityzm/