Rozwój judaizmu

Wpływ na rozpowszechnienie judaizmu w Polsce miały przede wszystkim dobre warunki dla kulturowego i intelektualnego rozwoju wspólnoty żydowskiej zamieszkującej nasz kraj. Niektórzy żydowscy historycy uważają nawet, że słowo „Polska” było dla nich „dobrym omenem”. Od...

Antysemitym

Antysemityzm reprezentuje postawę niechęci lub wrogości wobec Żydów. Zawierają się w tym prześladowania, dyskryminacja oraz poglądy uzasadniające takie działania. Dotyczy to również osób pochodzenia żydowskiego. W historii Polski największe prześladowania narodu...

Holokaust

Spośród 6 milionów polskich obywateli, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, aż połowa z nich była narodowości żydowskiej. Szacuje się, że w czasie holokaustu naziści wymordowali około 90% Żydów zamieszkałych na polskich ziemiach. Była to największa zbrodnia...

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem federalnym złożonym z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego na mocy postanowień unii lubelskiej zawartej 1 lipca 1569 roku. Wówczas było to największe państwo w całej Europie o maksymalnym zasięgu...

Żydzi w Polsce

Historia Żydów w Polsce liczy już ponad tysiąc lat. Okres ten obfitował w wiele wydarzeń mających wpływ na codzienne życie wspólnoty żydowskiej w naszym kraju. Do tych najważniejszych należy zaliczyć niemal całkowitą zagładę Żydów przez nazistowskie Niemcy w czasie II...

Życie Żydów w Biblii

Niewątpliwie podstawowym źródłem pisanym dla wczesnej historii narodu żydowskiego jest Pismo Święte Starego Testamentu. To właśnie Biblia określa Żydów jako naród wybrany przez boga Jahwe. Według niej Żydzi mieli pochodzić od Abrahama, który około w 1800 roku p.n.e....