Najważniejsze święta żydowskie

Święto Paschy. To niezwykle ważne święto jest nawiązaniem do początków państwa żydowskiego (upamiętnienie wyjścia Izraelitów z Egiptu). Wiążą się z nim między innymi rozbudowane tradycje związane z koszernym jedzeniem. Pascha w Izraelu trwa przez 7 dni,...

Państwo Izrael

Izrael jest krajem w Azji Zachodniej położonym na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Graniczy z Libanem, Syrią, Jordanią oraz Egiptem. Jego integralną częścią jest również tzw. Autonomia Palestyńska, czyli Zachodni Brzeg oraz Strefa Gazy, której zewnętrzne...

Rozwój judaizmu

Wpływ na rozpowszechnienie judaizmu w Polsce miały przede wszystkim dobre warunki dla kulturowego i intelektualnego rozwoju wspólnoty żydowskiej zamieszkującej nasz kraj. Niektórzy żydowscy historycy uważają nawet, że słowo „Polska” było dla nich „dobrym omenem”. Od...

Antysemitym

Antysemityzm reprezentuje postawę niechęci lub wrogości wobec Żydów. Zawierają się w tym prześladowania, dyskryminacja oraz poglądy uzasadniające takie działania. Dotyczy to również osób pochodzenia żydowskiego. W historii Polski największe prześladowania narodu...

Holokaust

Spośród 6 milionów polskich obywateli, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, aż połowa z nich była narodowości żydowskiej. Szacuje się, że w czasie holokaustu naziści wymordowali około 90% Żydów zamieszkałych na polskich ziemiach. Była to największa zbrodnia...

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem federalnym złożonym z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego na mocy postanowień unii lubelskiej zawartej 1 lipca 1569 roku. Wówczas było to największe państwo w całej Europie o maksymalnym zasięgu...

Żydzi w Polsce

Historia Żydów w Polsce liczy już ponad tysiąc lat. Okres ten obfitował w wiele wydarzeń mających wpływ na codzienne życie wspólnoty żydowskiej w naszym kraju. Do tych najważniejszych należy zaliczyć niemal całkowitą zagładę Żydów przez nazistowskie Niemcy w czasie II...

Życie Żydów w Biblii

Niewątpliwie podstawowym źródłem pisanym dla wczesnej historii narodu żydowskiego jest Pismo Święte Starego Testamentu. To właśnie Biblia określa Żydów jako naród wybrany przez boga Jahwe. Według niej Żydzi mieli pochodzić od Abrahama, który około w 1800 roku p.n.e....

Żydzi w diasporze

Ludność żydowska w diasporze w wyniku rozproszenia rozpadła się na kilka grup etnicznych o odmiennych tradycjach kulturowych. Pomimo takiego stanu rzeczy i posługiwania się przez nie różnymi językami, Żydzi zachowali swoja kulturę przez blisko dwa tysiące lat. Spora w...

Pochodzenie Żydów

W wyniku wieloletnich badań naukowców, wśród Żydów wyróżniono trzy formacje antropologiczne: orientalną, kaukaską i środkowoeuropejską. Znaczne różnice pomiędzy nimi były przede wszystkim skutkiem wchłonięcia przez ludność żydowską elementów ludności autochtonicznej....