Święto Paschy. To niezwykle ważne święto jest nawiązaniem do początków państwa żydowskiego (upamiętnienie wyjścia Izraelitów z Egiptu). Wiążą się z nim między innymi rozbudowane tradycje związane z koszernym jedzeniem. Pascha w Izraelu trwa przez 7 dni, natomiast w diasporze 8, rozpoczynając od 14 dnia miesiąca nisan. Od dnia następnego liczony jest tzw. omer, czyli żałobny okres 7 tygodni, podczas którego ortodoksyjni Żydzi nie odprawiają wesel, nie strzygą włosów oraz się nie golą. Najbardziej uroczystym momentem religijnego życia żydowskiego jest pierwszy wieczór Paschy, zwany wieczorem sederowym. Wówczas w gronie rodziny spożywana jest uroczysta kolacja, podczas której czytana jest Hagada, opowiadająca o wyjściu Izraelitów z Egiptu. Podczas uczty wypijane są cztery kielichy wina na znak czterech sposobów wyzwolenia Izraelitów.

Szabat. W judaiźmie i w niektórych kościołach chrześcijańskich jest to ostatni dzień każdego tygodnia (sobota), obchodzony jako dzień święty. Szabat rozpoczyna się tak jak pozostałe dni tygodnia kalendarza żydowskiego wieczorem i trwa od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Ortodoksyjni Żydzi w czasie Szabatu nie wykonują żadnych prac określonych w Halacha – nieco inaczej wygląda to natomiast wśród Żydów konserwatywnych i liberalnych. Przepisy związane z tym świętem nakazują im upamiętnienie stworzenia świata przez Boga oraz wyjście narodu żydowskiego z Egiptu. W tym dniu tłumnie odwiedzane są synagogi i śpiewane są hymny zmirot.

Chanuka. To popularne święto żydowskie, trwające 8 dni rozpoczyna się wraz z 25 dniem miesiąca kislew. Upamiętnia ono powstanie Machabeuszy pod wodzą Judy Machabeusza. Najważniejszym rytuałem tego święta jest zapalenie świateł (ośmiu lamp oliwnych albo świec). Stąd też pochodzi jego inna nazwa – „święto świateł”. Do tego celu używany jest specjalny świecznik zwany chanukiją z dziewięcioma ramionami, z których jedno spełnia rolę pomocniczą (szamasz). Świece przed wygłoszeniem błogosławieństwa zapala głowa rodziny (najczęściej mężczyzna).

Źródło: http://www.historiazydow.edu.pl/najwazniejsze-swieta-zydowskie/