Izrael jest krajem w Azji Zachodniej położonym na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Graniczy z Libanem, Syrią, Jordanią oraz Egiptem. Jego integralną częścią jest również tzw. Autonomia Palestyńska, czyli Zachodni Brzeg oraz Strefa Gazy, której zewnętrzne granice podlegają ścisłej kontroli władz izraelskich.

Izrael pomimo niewielkiej powierzchni, jest krajem dość zróżnicowanym geograficznie. W całej swej ludności, liczącej 7,66 miliona zdecydowaną większość, bo aż 75% stanowią Żydzi. Druga co do wielkości grupa etniczna to Arabowie (20%), natomiast pozostałe 5% to między innymi Samarytanie. Pod względem religijnym, Izrael jest podzielony na wyznawców judaizmu , islamu, chrześcijaństwa oraz innych pomniejszych religii.

Współczesne państwo żydowskie, powstałe dopiero w 1948 roku, swoje korzenie ma w biblijnej Ziemi Izraela, która przez ponad 3000 lat stanowiła centralny ośrodek judaizmu. Po zakończeniu I wojny światowej, Liga Narodów zgodziła się na stworzenie tzw. Mandatu Palestyny pod brytyjskim protektoratem. Zabieg ten miał na celu utworzenie „żydowskiej siedziby narodowej”. ONZ zgodziła się wówczas na zastosowanie podziału Palestyny na dwa odrębne państwa: żydowskie i arabskie. Wkrótce potem, 14 maja 1948 roku Izrael proklamował swoją niepodległość, co spotkało się z wrogością ościennych państw arabskich i powstaniem konfliktu zbrojnego.

Dzisiaj Izrael jest republiką demokratyczną parlamentarno-gabinetową. Władza wykonawcza spoczywa w rękach przewodniczącego rządu, premiera Beniamina Netanjahu. Władza ustawodawcza podzielona jest natomiast pomiędzy rząd a parlament (tzw. Kneset). Pod względem nominalnej wartości PKB, Izrael zajmuje 44 miejsce na świecie. Kraj ten może się również pochwalić najliczniejszym wojskiem na świecie oraz doskonale działającym wywiadem Mosad. Największym miastem i siedzibą rządu jest tutaj Jerozolima, podczas gdy Tel Awiw pełni funkcję centrum finansowego państwa.

Źródło: http://www.historiazydow.edu.pl/panstwo-izrael/