Historia Żydów w Polsce liczy już ponad tysiąc lat. Okres ten obfitował w wiele wydarzeń mających wpływ na codzienne życie wspólnoty żydowskiej w naszym kraju. Do tych najważniejszych należy zaliczyć niemal całkowitą zagładę Żydów przez nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. Czas holokaustu był jednym z najtragiczniejszych okresów w całej historii narodowości żydowskiej.

Od czasów powstania Królestwa Polskiego w XI wieku i utworzeniu na mocy unii lubelskiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, nasz kraj stał się jednym z najbardziej tolerancyjnych w całej Europie. W tym czasie nastąpiły również masowe migracje społeczności żydowskiej do Polski. Stała się ona dla nich domem, pozwalając na dynamiczny rozwój. Polskę w tym czasie nazywano nawet „rajem dla Żydów”, a wdzięczność wobec naszego kraju wielokrotnie podkreślał między innymi rabin krakowski Mojżesz ben Israel Isserles.

Sytuacja Żydów w Polsce pogorszyła się wraz z osłabieniem unii polsko-litewskiej. Ogromny wpływ na taki stan rzeczy miały zewnętrzne ataki zbrojne oraz konflikty na tle religijnym. Później polskiemu żydostwu wiodło się już coraz gorzej. Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku, Żydzi trafili pod władzę prawa zaborców. Ich los był szczególnie ciężki w Rosji, gdzie panował powszechny antysemityzm, a ludności żydowskiej wyznaczono specjalną strefę osiedlenia.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, Polskę zamieszkiwało już ponad 3 miliony Żydów – stanowiło to jedną z największych populacji na świecie. Sytuacja ta utrzymywała się aż do momentu wkroczenia do Polski wojsk hitlerowskich. W czasie holokaustu zostało wymordowanych ponad 90% polskich Żydów (np. masakra w Jedwabnem). Wielu z nich zginęło również jako oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego w kampanii z 1939 roku, biorąc udział w bitwach na różnych frontach.

Po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku społeczność żydowska zamieszkująca nasz kraj miała już możliwość odzyskania obywatelstwa. Znacznie obniżył się również poziom antysemityzmu wśród naszych rodaków. Obecnie polska społeczność żydowska liczy około 12 tysięcy członków.

Źródło: http://www.historiazydow.edu.pl/zydzi-w-polsce/