Żydzi w diasporze

Ludność żydowska w diasporze w wyniku rozproszenia rozpadła się na kilka grup etnicznych o odmiennych tradycjach kulturowych. Pomimo takiego stanu rzeczy i posługiwania się przez nie różnymi językami, Żydzi zachowali swoja kulturę przez blisko dwa tysiące lat. Spora w...

Pochodzenie Żydów

W wyniku wieloletnich badań naukowców, wśród Żydów wyróżniono trzy formacje antropologiczne: orientalną, kaukaską i środkowoeuropejską. Znaczne różnice pomiędzy nimi były przede wszystkim skutkiem wchłonięcia przez ludność żydowską elementów ludności autochtonicznej....