Najważniejsze święta żydowskie

Święto Paschy. To niezwykle ważne święto jest nawiązaniem do początków państwa żydowskiego (upamiętnienie wyjścia Izraelitów z Egiptu). Wiążą się z nim między innymi rozbudowane tradycje związane z koszernym jedzeniem. Pascha w Izraelu trwa przez 7 dni,...

Państwo Izrael

Izrael jest krajem w Azji Zachodniej położonym na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Graniczy z Libanem, Syrią, Jordanią oraz Egiptem. Jego integralną częścią jest również tzw. Autonomia Palestyńska, czyli Zachodni Brzeg oraz Strefa Gazy, której zewnętrzne...

Rozwój judaizmu

Wpływ na rozpowszechnienie judaizmu w Polsce miały przede wszystkim dobre warunki dla kulturowego i intelektualnego rozwoju wspólnoty żydowskiej zamieszkującej nasz kraj. Niektórzy żydowscy historycy uważają nawet, że słowo „Polska” było dla nich „dobrym omenem”. Od...

Antysemitym

Antysemityzm reprezentuje postawę niechęci lub wrogości wobec Żydów. Zawierają się w tym prześladowania, dyskryminacja oraz poglądy uzasadniające takie działania. Dotyczy to również osób pochodzenia żydowskiego. W historii Polski największe prześladowania narodu...

Holokaust

Spośród 6 milionów polskich obywateli, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, aż połowa z nich była narodowości żydowskiej. Szacuje się, że w czasie holokaustu naziści wymordowali około 90% Żydów zamieszkałych na polskich ziemiach. Była to największa zbrodnia...